3D printeri i proces recikliranja

3D printeri i prva reciklaža

Oprema za naš projekt se polako kompletira i tijekom kolovoza smo dobili naše 3D printere i opremu za recikliranje i izradu filamenta za printere.

Tijekom trajanja projekta s našim polaznicima proći ćemo kompletan proces od pronalaženja potrebne plastike za reciklažu, recikliranja iste i izradu neophodnog filamenta za 3D printere te naravno konstruiranje i printanja 3D modela.

Prve rezultate testiranja možete vidjeti i na priloženim fotografijama. Uskoro o svemu podrobnije 🙂

Projekt je ukupno vrijedan 1.850.631,21 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.850.631,21 HRK, a provodi se u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a objavljenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

lenta

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Gradionica.

Leave a Reply