Naš DJI FPV dron

Naš DJI FPV dron ❤️

FPV je kratica za pogled iz prvog lica (first-person view). Dakle, kada se radi o letenju FPV dronom, to u biti znači da piloti FPV dronova vide ono što dron vidi.

Tradicionalni dronovi razlikuju se od ovoga jer se njima upravlja iz perspektive pilota na zemlji. S FPV-om se umjesto toga upravlja kroz perspektivu drona, a ne pilota, putem ugrađene kamere. Pogled iz drona, ako hoćete.

U sklopu našeg projekta DODIR tehnologije nabavili smo i jedan FPV dron. Osnova korištenja bilo kojeg bespilotnog sustava zahtjeva veliku pažnju u prepoznavanju okoline u kojoj se sustav koristi, a tako i pilotskih vještina.

Kao izgleda snimka uz pomoć našeg DJI FPV drona pogledajte u priloženom videu 😊

Pokreni video

Projekt je ukupno vrijedan 1.850.631,21 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.850.631,21 HRK, a provodi se u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a objavljenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

lenta

Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Gradionica.

Leave a Reply